adv top

Video

Mô phỏng quá trình cấy ghép răng Implant 4S

Mô phỏng quá trình cấy ghép răng Implant 4S

Cấy ghép răng Implant 4S là giải pháp phục hình răng mất & gãy rụng tối ưu nhất. Răng bền đẹp tồn tại trên cung hàm như răng thật, bảo hành lâu dài. Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BpTjOlwEzr4

Các tin khác

x